a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у мају 2020. године ненајављену посету Полицијској управи Смедерево ради праћења спровођења препорука из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) из посета Р. Србији 2017. године. Вођа тима је била заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић. Након реализоване посете, тим је доставио ПУ Смедерево извештај са препорукама.

У одговору Заштитнику грађана о поступању по препорукама наведено је да је у објекту одређена нова просторија у којој ће се чувати одузети предмети, да су обезбеђени услови за одлагање ових предметa, као и да је полицијским службеницима предочено да је забрањено држање одузетих предмета у службеним канцеларијама. Такође, полицијским службеницима је наложено да у записник о задржавању евидентирају и податак о датуму и времену када је члан породице, сродник или бранилац обавештен о лишењу слободе лица.

У одговору Министарства унутрашњих послова је такође наведено да је због епидемије одложен семинар ''PEACE модел за обављање службеног разговора'', намењен свим полицијским службеницима који примењују полицијска овлашћења и који има за циљ професионализацију начина на који се обављају разговори са сведоцима, жртвама и осумњиченима, као и да ће се наставити чим се стекну повољни здравствени услови. У оквиру Програма стручног усавршавања предвиђена је и настава на тему ''Рад полиције са мањинским, маргинализованим и социјално рањивим групама''.

Поводом препоруке да се свим лицима која се задржавају дуже од 12 часова обезбеди барем један комплетан оброк, Заштитник грађана је обавештен да се ради на поступању и по овој препоруци, у координацији са Дирекцијом полиције, која ће предузети мере из своје надлежности како би се начелни договори за обезбеђивање топлих оброка из Окружног затвора у Смедереву и касарне у Смедеревској Паланци реализовали.

ПУ Смедерево није поступила по препоруци да се обезбеде наменске просторије за саслушање и опреме одговарајућом техничком опремом ради снимања саслушања, јер њена реализација зависи од расположивих буџетских средстава Министарства унутрашњих послова и листе приоритета која је одређена за обезбеђивање наменских просторија у свим полицијским управама у земљи.

 

b_250_0_16777215_00_images_20201002Aerodrom2.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је данас Аеродром Никола Тесла и Станицу граничне полиције Београд, ради праћења поступања према странцима којима је одбијен улазак у земљу, као и поступања према препорукама које је НПМ раније упућивао. У тиму, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, су били представници институције Заштитника грађана и удружења А11. Разговор са странцима је обављен уз помоћ преводиоца, кога је обезбедио УНХЦР.

Током посете од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у релевантну документацију, а тим је обишао и просторију у коју се смештају странци, као и одељак намењен за жене и децу. Такође, од службеника Аеродрома су добијене информације о напретку у погледу обезбеђивања одговарајућих услова за боравак странаца.

Професионално поступање службеника Станице граничне полиције и Аеродрома Никола Тесла током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

b_250_0_16777215_00_images_20201002PUSjenica1.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је 29. и 30. септембра 2020. године Полицијску станицу и Центар за азил у Сјеници. У тиму је поред запосленог из Заштитника грађана био и представник Центра за интеграцију младих.

Током ненајављене ноћне посете Полицијској станици Сјеница праћено је поступање полиције према задржаним лицима. Чланови тима су обишли просторију за задржавање, прикупили податке од полицијских службеника и остварили увид у документацију о задржавању.

b_250_0_16777215_00_images_20201002CASjenica.jpgНаредног дана, у Центру за азил у Сјеници, тим је од представника Комесаријата за избеглице и миграције, Центра за социјални рад, медицинског особља и организација које реализују активности за мигранте прикупио податке о поступању према мигрантима, прегледао документацију о ванредним догађајима и разговарао са мигрантима. С обзиром да су већина миграната у Центру малолетници без пратње, посебна пажња била је усмерена управо тој старосној групи, а разговори су обављени уз помоћ преводиоца кога је обезбедио УНХЦР.

Поступање службеника у Полицијској станици и Центру за азил у Сјеници било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана и НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић посетио је 24. и 25. септембра 2020. године седиште ПУ Ниш, ПС Дољевац и ПС Алексинац.

Поред запослених из Заштитника грађана, у саставу тиму били су и лекар специјалиста психијатар и лекар специјалиста судске медицине.

Посете ПС Дољевац и седишту ПУ Ниш биле су ноћне и током ових посета праћено је поступање према задржаним лицима. Чланови тима су извршили увид у документацију о задржавању, обишли су просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

Посета ПС Алексинац је обављена 25. септембра 2020. године, ради праћења поступања Министарства унутрашњих послова по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања. Тим је обишао просторије за задржавање, службене канцеларије криминалистичких инспектора и просторију за чување одузетих предмета. Остварен је увид у документацију о задржавању, извештаје о примени средстава принуде, као и предмете притужби грађана.

Иако су све посете биле ненајављене, поступање свих службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић посетио је 24. и 25. септембра 2020. године Специјалну болницу за психијатријске болести „Горња Топоница“ у Горњој Топоници. Ово је друга у низу планираних посета установама у којима се на лечењу налазе форензички пацијенти и реализована је ради праћења поступања према лицима на извршењу мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења наркомана и обавезног лечења алкохоличара, као и на извршењу одговарајућих заштитних мера изречених у прекршајном поступку.

У саставу тима, поред запослених из Заштитника грађана, били су и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији, лекар специјалиста психијатар и лекар специјалиста судске медицине.

b_250_0_16777215_00_images_20200928Bolnica.jpgТоком посете, чланови тима су обишли одељења на којима су смештени форензички пацијенти, обавили разговоре са запосленима о начину остваривања права ових пацијената, мерама заштите права, условима, начину и стандардима примене мере физичког спутавања, пружању здравствене заштите и спровођењу психо-социјалне рехабилитације, а потом и извршили увид у релевантну документацију. Такође, тим је са појединим пацијентима обавио разговоре о поступању запослених према њима, током извршења изречених мера безбедности.

Посебна пажња била је посвећена поступању Специјалне болнице у случајевима у којима се стекну медицински разлози за преиначење мере обавезног лечења и чувања у здравственој установи у меру безбедности обавезног лечења на слободи.

Налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након реализације планираних посета свим установама у којима се у Републици Србији на лечењу налазе форензички пацијенти.