a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, ПС Гроцка је одговорила да ће убудуће предмете који потичу из кривичних дела уписивати у Књигу евиденције одузетих предмета и да ће их обележавати.

Заштитник грађана је обавештен да су сви полицијски службеници упознати са обавезом узимања изјаве од лица према коме су употребљена средства принуде у вези са околностима употребе и евентуалном настанку повреда, као и са обавезом узимања изјава од евентуалних сведока догађаја, како би поступак оцене оправданости и правилности употребе средстава принуде био спроведен на основу свих доступних чињеница и околности од значаја и на што објективнији начин. Непосредни руководиоци ће са дужном пажњом обрађивати предмете употребе средстава принуде и оцењиваће њихову оправданост и правилност.

ПС Гроцка и ПИ Калуђерица ће у записник о задржавању, у рубрици ''Остварена права задржаног лица и обавештавање надлежних институција'' уносити податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе лица.

Сви полицијски службеници су упознати са обавезом да лекарским прегледима присуствују искључиво на захтев лекара, а у записник о задржавању у рубрици ''Здравствено стање задржаног лица'' ће уносити податак о указаној лекарској помоћи, присуству полицијских службеника лекарском прегледу и разлозима његовог присуства.

Радови на реконструкцији и адаптацији просторија за задржавање у ПС Гроцка су започели 8. јуна, у тренутку писања одговора били су у завршној фази и завршетак се очекивао крајем септембра ове године. Адаптација просторија у ПИ Калуђерица није планирана с обзиром да ће се градити нови објекат ПИ, на локацији уз стари објекат.

Почетак изградње зависи од расположивих финансијских средстава – изградња је била уврштена у план набавки МУП за 2020. годину, стоји у одговору Заштитнику грађана.

Поступајући по препорукама, окречене су просторије у ПИ Калуђерица и обезбеђен радник за одржавање хигијене, а комплетна опрема за лежајеве ће бити достављена одмах по завршетку поступка набавке. Такође у просторијама за задржавање у ПИ Калуђерица неће се смештати више од једног лица, а и ПС Гроцка и ПИ КАлуђерица ће лицима која се задржавају дуже од 12 сати обезбедити најмање један комплетан оброк.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Министарствo унутрашњих послова је у периоду од 19. – 29. октобра 2020. године реализовало семинаре за полицијске службенике из свих подручних полицијских управа под називом ''PEACE модел за обављање службеног разговора'', који имају за циљ унапређење начина обављања разговор са сведоцима, жртвама и осумњиченима. По завршетку семинара полазници имају обавезу да у својим полицијским управама организују и реализују овај семинар за остале полицијске службенике. Такође, у оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника обавезан део наставе за све полицијске службенике који примењују полицијска овлашћена је настава под називом ''Рад полиције са мањинским, маргинализованим и социјално рањивим групама'', са чијом реализацијом се у потпуности обрађује област поступања полиције према свим категоријама лица. Такође, у току је израда тендерске документације за радове на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица, стоји у одговору МУП-а.

ПУ Краљево је обавестила Заштитника грађана да ће у наредном периоду покушати да обезбеди засебан складишни простор за одузете предмете у свим полицијским станицама. Радници који ће радити на пословима складиштења означаваће и предмете. ПУ Краљево ће убудуће у записнике о задржавању уносити податак када је члан породице или друга блиска особа обавештена о лишењу слободе лица, а поступила је и по препоруци о поступању у вези са лекарским прегледима задржаних лица, односно присуства полицијских службеника лекарским прегледима искључиво на захтев лекара, што ће се писмено документовати у записнику о задржавању. У одговору стоји да ће комплетна опрема за лежајеве у просторији за задржавање бити набављена, а у складу са могућностима обезбедиће и један комплетан оброк лицима која се задржавају дуже од 12 сати.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, нестандардни предмети затечени у службеним просторијама биће склоњени, обележени, унети у евиденцију и одложени у просторију за чување одузетих предмета. У записнике о задржавању биће уписиван и податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе лица, као и да су предузете одређене мере да се обезбеди приватност лекарског прегледа. У одговору Заштитнику грађана стоји да је начелник донео наредбу да полицијски службеници не присуствују лекарском прегледу, осим на захтев лекара, као и да се евидентира присуство немедицинског особља прегледу, као и да ли је лицу током задржавања потребна посебна пажња или нега.

Такође, Министарство унутрашњих послова је у периоду од 19. – 29. октобра 2020. године реализовало семинаре за полицијске службенике из ПУ за град Београд и свих подручних полицијских управа под називом ''PEACE модел за обављање службеног разговора'', који има за циљ унапређења начина разговора са сведоцима, жртвама и осумњиченима, а по завршетку семинара полазници имају обавезу да у својим полицијским управама организују и реализују овај семинар за остале полицијске службенике. У току је израда тендерске документације за радове на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица.

Заштитник грађана је обавештен да је у току постављање видео надзора у ПС Обреновац, који укључује надзор и у просторијама за задржавање.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у мају 2020. године ненајављену посету Полицијској управи Смедерево ради праћења спровођења препорука из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) из посета Р. Србији 2017. године. Вођа тима је била заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић. Након реализоване посете, тим је доставио ПУ Смедерево извештај са препорукама.

У одговору Заштитнику грађана о поступању по препорукама наведено је да је у објекту одређена нова просторија у којој ће се чувати одузети предмети, да су обезбеђени услови за одлагање ових предметa, као и да је полицијским службеницима предочено да је забрањено држање одузетих предмета у службеним канцеларијама. Такође, полицијским службеницима је наложено да у записник о задржавању евидентирају и податак о датуму и времену када је члан породице, сродник или бранилац обавештен о лишењу слободе лица.

У одговору Министарства унутрашњих послова је такође наведено да је због епидемије одложен семинар ''PEACE модел за обављање службеног разговора'', намењен свим полицијским службеницима који примењују полицијска овлашћења и који има за циљ професионализацију начина на који се обављају разговори са сведоцима, жртвама и осумњиченима, као и да ће се наставити чим се стекну повољни здравствени услови. У оквиру Програма стручног усавршавања предвиђена је и настава на тему ''Рад полиције са мањинским, маргинализованим и социјално рањивим групама''.

Поводом препоруке да се свим лицима која се задржавају дуже од 12 часова обезбеди барем један комплетан оброк, Заштитник грађана је обавештен да се ради на поступању и по овој препоруци, у координацији са Дирекцијом полиције, која ће предузети мере из своје надлежности како би се начелни договори за обезбеђивање топлих оброка из Окружног затвора у Смедереву и касарне у Смедеревској Паланци реализовали.

ПУ Смедерево није поступила по препоруци да се обезбеде наменске просторије за саслушање и опреме одговарајућом техничком опремом ради снимања саслушања, јер њена реализација зависи од расположивих буџетских средстава Министарства унутрашњих послова и листе приоритета која је одређена за обезбеђивање наменских просторија у свим полицијским управама у земљи.

 

b_250_0_16777215_00_images_20201002Aerodrom2.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је данас Аеродром Никола Тесла и Станицу граничне полиције Београд, ради праћења поступања према странцима којима је одбијен улазак у земљу, као и поступања према препорукама које је НПМ раније упућивао. У тиму, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, су били представници институције Заштитника грађана и удружења А11. Разговор са странцима је обављен уз помоћ преводиоца, кога је обезбедио УНХЦР.

Током посете од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у релевантну документацију, а тим је обишао и просторију у коју се смештају странци, као и одељак намењен за жене и децу. Такође, од службеника Аеродрома су добијене информације о напретку у погледу обезбеђивања одговарајућих услова за боравак странаца.

Професионално поступање службеника Станице граничне полиције и Аеродрома Никола Тесла током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.