a

b_250_0_16777215_00_images_20201002PUSjenica1.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је 29. и 30. септембра 2020. године Полицијску станицу и Центар за азил у Сјеници. У тиму је поред запосленог из Заштитника грађана био и представник Центра за интеграцију младих.

Током ненајављене ноћне посете Полицијској станици Сјеница праћено је поступање полиције према задржаним лицима. Чланови тима су обишли просторију за задржавање, прикупили податке од полицијских службеника и остварили увид у документацију о задржавању.

b_250_0_16777215_00_images_20201002CASjenica.jpgНаредног дана, у Центру за азил у Сјеници, тим је од представника Комесаријата за избеглице и миграције, Центра за социјални рад, медицинског особља и организација које реализују активности за мигранте прикупио податке о поступању према мигрантима, прегледао документацију о ванредним догађајима и разговарао са мигрантима. С обзиром да су већина миграната у Центру малолетници без пратње, посебна пажња била је усмерена управо тој старосној групи, а разговори су обављени уз помоћ преводиоца кога је обезбедио УНХЦР.

Поступање службеника у Полицијској станици и Центру за азил у Сјеници било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана и НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић посетио је 24. и 25. септембра 2020. године седиште ПУ Ниш, ПС Дољевац и ПС Алексинац.

Поред запослених из Заштитника грађана, у саставу тиму били су и лекар специјалиста психијатар и лекар специјалиста судске медицине.

Посете ПС Дољевац и седишту ПУ Ниш биле су ноћне и током ових посета праћено је поступање према задржаним лицима. Чланови тима су извршили увид у документацију о задржавању, обишли су просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

Посета ПС Алексинац је обављена 25. септембра 2020. године, ради праћења поступања Министарства унутрашњих послова по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања. Тим је обишао просторије за задржавање, службене канцеларије криминалистичких инспектора и просторију за чување одузетих предмета. Остварен је увид у документацију о задржавању, извештаје о примени средстава принуде, као и предмете притужби грађана.

Иако су све посете биле ненајављене, поступање свих службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић посетио је 24. и 25. септембра 2020. године Специјалну болницу за психијатријске болести „Горња Топоница“ у Горњој Топоници. Ово је друга у низу планираних посета установама у којима се на лечењу налазе форензички пацијенти и реализована је ради праћења поступања према лицима на извршењу мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења наркомана и обавезног лечења алкохоличара, као и на извршењу одговарајућих заштитних мера изречених у прекршајном поступку.

У саставу тима, поред запослених из Заштитника грађана, били су и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији, лекар специјалиста психијатар и лекар специјалиста судске медицине.

b_250_0_16777215_00_images_20200928Bolnica.jpgТоком посете, чланови тима су обишли одељења на којима су смештени форензички пацијенти, обавили разговоре са запосленима о начину остваривања права ових пацијената, мерама заштите права, условима, начину и стандардима примене мере физичког спутавања, пружању здравствене заштите и спровођењу психо-социјалне рехабилитације, а потом и извршили увид у релевантну документацију. Такође, тим је са појединим пацијентима обавио разговоре о поступању запослених према њима, током извршења изречених мера безбедности.

Посебна пажња била је посвећена поступању Специјалне болнице у случајевима у којима се стекну медицински разлози за преиначење мере обавезног лечења и чувања у здравственој установи у меру безбедности обавезног лечења на слободи.

Налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након реализације планираних посета свим установама у којима се у Републици Србији на лечењу налазе форензички пацијенти.

Аеродроми Србије д.о.о. поступили су по свим препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). У просторији за смештај странаца којима је одбијен улазак у земљу обезбеђени су додатни лежајеви, уграђен је уређај за климатизацију, постављен је тастер за позивање службеника обезбеђења и истакнуте су информације о пружаоцима правне помоћи. Странцима који бораве у овој просторији биће омогућен боравак на свежем ваздуху и успостављен је дневник у коме ће бити уписани сви релевантни подаци о боравку странаца, стоји, између осталог, у одговору овог органа.

Управа граничне полиције Министарства унутрашњих послова обавестила је Заштитника грађана да ће у складу са својим могућностима решавати техничке могућности у вези са регистрацијом странаца који су изразили намеру да поднесу захтев за азил и предузети мере на обезбеђивању неопходне опреме и адекватних просторија.

 

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је Полицијску станицу Нови Београд у јуну 2019. године и на основу утврђених чињеница Министарству унутрашњих послова и тој полицијској станици упућен је Извештај о посети са препорукама. Како до почетка 2020. године, није достављено изјашњење МУП-а о упућеним препорукама, тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а обавио је контролну посету ПС Нови Београд 30. јануара 2020. године и контролисаном органу управе упутио Извештај о посети са препорукама. 

Поступајући по упућеним препорукама из оба извештаја, у Полицијској станици Нови Београд, у складу са условима прописаним Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање, адаптиране су 4 просторије за задржавање, капацитета 11 лица, и током маја 2020. године све су стављене у употребу, а у току је поступак јавних набавки у вези са опремањем посебне просторије за саслушања осумњичених потребном техничком опремом.

У ПС Нови Београд и даље нема посебне просторије која се користи искључиво у сврхе чувања одузетих предмета, те се ПС Нови Београд обратила Одељењу за логистику ПУ за град Београд Сектора за материјално финансијске послове са захтевом за приоритетно предузимање мера у циљу обезбеђења наведене просторије. Поступање по овој препоруци биће праћено у даљем периоду.

Такође, прихваћене су препоруке о обезбеђивању кутије прве помоћи Дежурној служби, као и изради плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара којим поводом је упућен допис Дирекцији полиције.