a

b_250_0_16777215_00_images_20190813_MUP1.jpgЗаштитник грађана Зоран Пашалић и чланови НПМ тима састали су се јуче са председником Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Миливојем Недимовићем и његовим сарадницима. Састанак је одржан у циљу успостављања редовне и континуиране сарадње НПМ-а и Комисије МУП-а у области превенције тортуре и обостраног указивања на проблеме које НПМ и Комисија уочавају у оквиру својих посета Полицијским управама и станицама полиције, а који се односе на положај лица на полицијском задржавању и услова у којима она бораве.

Задатак Комисије, која је унутар МУП-а основана решењем министра 2014. године, је да ради на спровођењу и имплементирању препорука међународних уговорних тела у пракси министарства и доприноси унапређењу положаја лица лишених слободе. У том циљу, чланови Комисије, одлазе у посете полицијским управама и станицама у њиховом саставу, имају неограничен приступ свим просторијама, а по завршетку посете упућују извештаје организационим јединицима и дају обавезујуће налоге за отклањање уочених недостатака. У овој години, како су истакли на састанку са заштитником грађана, обишли су 13 Полицијских управа и 25 полицијских станица у оквиру њих, а у досадашњој пракси бележе поступање по свим налозима које су кроз извештаје упутили.

Представници НПМ-а информисали су чланове комисије МУП-а о својим овогодишњим резулатима постигнутим у 13 посета Полицијским управама и станицама полиције. Посете НПМ-а, од којих је једна била и ноћна, реализују се без претходне најаве, што је пракса коју је НПМ установио од ове године. Такође, у одређеном броју случајева сем посете станицама полиције, чланови НПМ тима посећивали су и притворске јединице у оквиру завода за извршење кривичних санкција.

Успостављање сарадње са Комисијом МУП-а значајна је за НПМ, јер је између осталог договорено одржавање редовних кварталних састанака, што ће истовремено бити и прилика да се размотри спровођење препорука Европског комитета за спречавање мучења (CPT), будући да је то и обавеза Републике Србије предвиђена акционим плановима за Поглавља 23 и 24.

У оквиру Нишвил џез фестивала, испред Принчеве виле у Специјалној болници за психијатријске болести Горња Топоница, International Youth Orchestra и нишки бенд Slide Ride одржали су концерт за пацијенте и запослене, али и за све заинтересоване грађане, поштоваоце Нишвила.

Организатори фестивала на овај начин указали су да је Принчевој вили, која је у веома лошем стању, неопходна реконструкција, али и допринели дестигматизацији психијатрисјких болесника, вишеструко маргинализованих и искључених из друштвених заједница.

Заштитник грађана поздравља напоре друштвено одговорних организација и активиста и позива на што чешћу праксу одржавања концерата, ликовних колонија, позоришних представа и сличних програма унутрар психијатрсијских установа, јер се на тај начин потпомаже социјализација пацијената и супротставља укорењеним предрасудама и широко прихваћеним обрасцима понашања према особама са менталним сметњама и другим маргинализованим друштвеним групама.

Национални механизам за превенцију тортуре Заштитника грађана ове године посебну пажњу посвећује положају особа са менталним сметњама у психијатрисјким установама и установама социјалне заштите домског типа, будући да су услови у којима бораве лоши и неодговарајући, а они сами неретко онемогућени у остваривању својих права. Шира друштвена подршка у овој области готово у потпуности изостаје, док је интересовање јавности и медија за проблеме особа са менталним сметњама минимално и сведено на спорадично и нестручно извештавање, неретко уз кршење професионалне етике.

Заштитник грађана предао је Народној Скупштини Годишњи извештај о активностима које је спровео у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у Републици Србији у 2018. години. У извештајном периоду НПМ је обавио 44 посете местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, а на основу утврђених неправилности у раду надлежним органима упутио 296 препорука.

Извештај наводи да је у претходној години остварен напредак по питању спречавања и искорењивања тортуре, али да је и даље присутно неадекватно поступање службених лица према лицима лишеним слободе у одређеном броју случајева, што је између осталог последица недовољног броја запослених, устаљених стереотипа и благе казнене политике према службеним лицима.

И ове године, Извештај бележи лоше материјалне услове у просторијама за полицијско задржавање, њихову недовољну опремљеност, одсуство могућности за боравак на отвореном простору приведених лица и недовољан број просторија. У области рада Управе за извршење кривичних санкција у извештају се наводи да су затвори у Србији већ годинама пренасељени, да их карактеришу лоши материјални услови и да се налазе у објектима који не испуњавају савремене захтеве третмана лица лишених слободе. У установама социјалне заштите и даље се налази велики број корисника који су смештени на дужи временски период, док у процесу деинституционализације нису уочени значајни помаци.

Током 2018. године настављен је тренд смањења прилива миграната у Републику Србију, услед чега су привремено затворена три прихватна центра и побољшани услови за боравак миграната у постојећим објектима. Здравствена заштита је добро организована, а настављено је и са укључивањем деце миграната у предшколско и основно школско образовање.

Заштитник грађана симболично представља извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре на дан рођења председника Јужноафричке Републике Нелсона Ролилала Манделе који се Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 2010. године обележава ка Међународни дан Нелсона Манделе у знак признања за његов допринос култури мира и слободе.

Генерална скупштина је 2015. године проширила обим Међународног дана Нелсона Манделе користећи тај дан за промовисање хуманих услова затвора, вредности рада затворског особља као социјалне службе од посебног значаја и за подизање свести о томе да су затвореници део друштва.

Другог дана посете Заштитнику грађана Републике Србије представник институције Омбудсмана Холандије Јан Принс састао се и са представницима Националног механизма за превенцију тортуре  који су га, најпре на састанку, упознали са оснивањем НПМ-а у Србији, са његовом надлежношћу, начином и делокругом рада, а затим су заједно са њим посетили Дом за лица ометена у развоју „Срце у јабуци“ у месту Јабука, надомак Панчева.

b_250_0_16777215_00_images_20190717janprins.jpgПринсу су предочени подаци о томе да је од 2012. године, од када у Србији оперативно фукционише, НПМ обавио 500 посета местима детенције, односно установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе и упутио око 2000 препорука надлежним државним органима и установама. У затворима, притвору, психијатријским болницама и социјалним установама домског типа у Србији налази се 25 хиљада лица лишених слободе. Надлежност НПМ-а обухвата заштиту и унапређење њихових права, положаја и статуса, пре свега кроз превентивне посете местима у којима се они налазе, сачињавање извештаја и упућивања препорука надлежним органима.

Иако је Холандија потписница Опционог протокола од 1988. године, како је то објаснио представник холандског омбудсмана, због специфичног система социјалне и здравствене заштите и нејасне поделе надлежности између постојећих инспектората и комисија, та држава и даље нема независни Механизам за превенцију тортуре на начин на који је то дефинисано OPCAT-ом. Због тога је показао заинтересованост за праксу, начин рада и функционисања НПМ-а, који су у Републици Србији већ развијени, те је договорена будућа заједничка сарадња и размена искустава у тој области.

Представница Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Тамара Благојевић учествовала је данас на првом састанку управног одбора друге фазе заједничког програма (horisontal facility) Савета Европе и Европске Комисије за Западни Балкан и Турску под називом „Јачање људских права притворених и осуђених лица у Републици Србији“, који финансирају Европска Комисија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе.

Заштитник грађана, који је овлашћен да обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре и стара се о заштити и унапређења права лица лишених слободе и осуђених лица, у првој фази пројекта имао je посматрачку улогу, док је у другој, пуноправни учесник на програму. На састанку управног одбора је образложен план активности за наредне три године, колико ће трајати друга фаза пројекта, док ће све активности у којима учествује Заштитник грађана бити детаљно дефинисане у оквиру шестомесечних планова.

На састанку су представљене и три публикације „Преглед налаза и препорука Заштитника грађана о заштити особа са менталним сметњама у социјалним и здравственим установама (2011–2016)“, „Преглед налаза и препорука Заштитника грађана o заштити права задржаних лица у полицијским станицама (2008 – 2017)“ и „Преглед налаза и препорука Заштитника грађана o заштити права лица лишених слободе (2008 – 2017)“, које су припремљене и штампане у оквиру прве фазе пројекта и биће објављене на сајту НПМ-а и Савета Европе.