a

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић, представници Одељења за заштиту права лица лишених слободе и заменик Покрајинског омбудсмана, Стеван Арамбашић реализовали су 27. и 28. септембра 2011. године студијску посету Омбудсману Републике Словеније. Циљ посете je био упознавање са праксом и искуством Националног механизма за превенцију тортуре Републике Словеније, чију улогу обаља словеначки омбудсман у сарадњи са невладиним сектором и експертима.

06. септембра 2011. године је заменик републичког заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић одржао координациони радни састанак „Превенција тортуре над особама са менталним поремећајем“ са представницима домаћих невладиних и међународних организација у Србији. На састанку су предочене визије и активности, која би омогућила побољшање положаја и заштите права особа са менталним обољењем.