a

Дана 22. априла, у просторијама Заштитника грађана, мр Зоран Пашалић потписао је анекс споразума о сарадњи са удружењима која се баве промоцијом и заштитом људских права, истовремено им се захваливши на досадашој сарадњи и активној улози у заштити и унапређењу права лица лишених слободе и превенцији тортуре.

Анекс споразума о сарадњи, са циљем продужетка досадашње сарадње у обављању послова НПМ, Заштитник грађана потписао је са Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С и Међународном мрежом помоћи – ИАН, са којима су у претходном периоду одржани и заједнички састанци ради унапређења и продубљивања досадашње сарадње.

Удружења са којима су потписани анекси споразума о сарадњи наставиће да активно учествују у посетама местима у којима се налазе лица лишена слободе, сачињавају извештаје из ових посета, препоруке, мишљења, и обављају друге послове НПМ, предвиђане појединачним споразумима о сарадњи.

Према оцени Европског Парламента и Уједињених нација, особе са аутизмом су једна од најискљученијих друштвених група из живота заједнице, која се свакодневно сусреће са неприхватањем и предрасудама околине. Специфичне услуге подршке које су им потребне како би у пуној мери били укључени у заједницу и даље нису развијене. Како породице немају потребну систематску подршку у циљу задовољења потреба ових лица, насупрот тежњама Србије да обезбеди имплементацију вредности и принципа садржаних у Конвенцији о правима особа са инвалидитетом, повећава се број институционалног збрињавања и број лица са аутизмом на евиденцији за пријем на домски смештај.

Иако је познато да се на институционалном смештају у Србији налази око 90 особа са аутизмом, којe су збринутe у две специјализоване установе са смештај особа са овом врстом поремећаја, у Београду и Шапцу, тачан број особа са аутизмом у Србији није познат, јер још увек не постоји национални регистар лица оболелих од болести од већег јавно-здравственог значаја, у које се сврставају и особе са инвалидитетом.

Поводом обележавања Међународног дана свесности о аутизму, чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) су 1. априла посетили Стационар за децу и омладину са аутизмом у Земуну, ради сагледавања положаја особа са инвалидитетом на институционалном смештаjу и праћења поступања по препорукама из Извештаја из 2015. године. НПМ поводом овог важног датума позива установе социјалне заштите домског типа и друге надлежне институције, да упркос потреби да осигурају безбедно домско окружење у циљу заштите здравља и сигурности корисника, уложе и додатне напоре у циљу развијања активности усмерених ка развијању и очувању потенцијала корисника и стварању што природнијих услова за живот корисника у институцији.

Представници Институције за људска права и равноправност Турске Републике били су 6. и 7. марта 2019. године у студијској посети Институцији Заштитника грађана Републике Србије. Циљ ове посете био је успостављање и јачање узајамне сарадње у области превенције тортуре и заштита људских права лица лишених слободе. Током дводневне студијске посете, представници турске делегације Абдулмултајип Зарајсз - Abdulmuttalip ZARARSIZ координатор јединице Националног механизма за превенцију тортуре Турске и Ћидам Ћелик - Çiğdem ÇELİK експерткиња у овој јединици имали су прилику да се упознају са надлежностима и методологијом рада Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Србије, размене искуства у области превенције тортуре, и обаве заједничку посету затвореним институцијама у Србији у којима се налазе или се могу наћи лица лишена слободе.

 

IMG 20190221 110254 final

Представници НПМ присуствовали су данас, у Медија центру, представљању два годишња извештаја Београдског центра за људска права: „Људска права у Србији 2018" и „Право на азил у Републици Србији 2018″.

Најпре је представљен општи годишњи извештај о стању људских права у Србији 2018, кроз најважније закључке у областима поштовања економских и социјалних права, поштовањa права на приватност, положај медија у Србији и рад независних институција.

На другом делу конференције, представљен је годишњи извештај о стању у области азила у Србији 2018. године, са освртом на значај усвајања и почетак примене Закона о азилу и привременој заштити, Закона о странцима и Закона о граничној контроли.

Представници Националног механизма за превенцију тортуре учествовали су на Округлом столу ''Подршка примена алтернативних санкција у Србији'', који је у Медија центру у Београду организовала Мрежа Одбора за људска права у Србији. На Округлом столу су представљени резултати истраживања о примени алтернативних санкција у Србији, које је Мрежа спровела током 2018. године. Подаци и закључци до којих је Мрежа дошла објављени су у истоименој публикацији, заједно са препорукама аутора за унапређење примене и даљи развој алтернативних санкција.