a

Као и претходних година, представници Националног механизма за превенцију тортуре су и ове године полазницима специјалистичке обуке полицијских службеника, коју организује Европска агенција за граничну и обалску стражу (ФРОНТЕКС), одржали предавање о заштити основних људских права и мониторинга приликом спровођења операција принудног повратка. Обука је одржана у просторијама Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду.

Полицијским службеницима, који ће се ангажовати као службени пратиоци у заједничким операцијама повратка држављана Републике Србије из земаља Европске уније, су представљени организација, мандат и активности НПМ, са посебним освртом на надлежност НПМ да обавља надзор над поступком принудног удаљења странаца. Такође, представљени су до сада обављени мониторинзи реадмисије и принудног удаљења и аспекти које монитори прате приликом надзора.

NPM MrezaПревенција одмазде била је тема састанка Мреже Националних механизама за превенцију тортуре Југоисточне Европе одржаног у Скопљу 11. и 12. јуна ове године. Домаћин састанка био је Омбудсман Републике Северне Македоније у сарадњи са мисијом Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Македонији.

Састанак мреже обухватио je презентације националних тимова, размену искустава и дискусију на тему политика одмазде, као и заједничке кораке у даљем раду мреже. Представницa НПМ Србије навела је да НПМ нема званични документ по којем поступа када је у питању превенција одмазде према лицима која су НПМ саопштила неке информације, и да своје деловање на ову тему заснива на превентивним механизмима „пре“, „током“ и „након посете“, водећи се пре свега принципима поверљивости и нешкодљивости („do not harm“). Такође, велика пажња посвећује се и „ad hoc“ посетама уколико се током посете јави бојазан да појединци или групе могу претрпети неки облик застрашивања или одмазде због сарадње са НПМ, било да се ради о запосленима („узбуњивачи“) или лицима лишеним слободе.

Састанку мреже, поред представника НПМ земаља Југоисточне Европе, присуствовали су и представници Поткомитета УН за превенцију тортуре (SPT).

Висока повереница за људска права Руске Федерације госпођа Татјана Николајевна Москалкова је у оквиру посете Заштитнику грађана обавила разговоре са преставницима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Комесарки је представљен начин на који је правно регулисан мандат НПМ, као и његова функционална и финансијска независност у односу на институцију Заштитника грађана. Комесарку је, поред тога, занимао начин финансирања активности од стране Савета Европе и пренети су јој утисци о доброј сарадњи на пројекту, конкретни резултати и планови за будуће активности.

После састанака у просторијама Заштитника грађана, делегација је посетила Окружни затвор у Београду, где ју је примио управник Завода господин Звонко Груловић. Делегација је обишла службене просторије, судницу, шеталиште, блокове за смештај лица лишених слободе, болнички део и заводску капелу. Висока повереница је овом приликом обавила разговор са једним затеченим руским држављанином.

Представница Националног механизма за превенцију тортуре Тамара Благојевић је у склопу пројекта „Јачање заштите људских права притворених и осуђених лица у Србији“, који финансира Европска комисија и Савет Европе, а спроводи Канцеларија Савета Европе у Београду, боравила у студијској посети Стразбуру у периоду од 21. до 22. маја 2019. године.

У склопу посете, обављен је завршни састанак управног одбора прве фазе пројекта и у начелу, договорене су активности за другу фазу пројекта. Такође, члановима управног одбора представљен је рад Одељења за борбу против криминала у оквиру Директората за људска права и владавину права Савета Европе. Другога дана посете представљена су и друга тела Савета Европе- рад Комесаријата за људска права, Комитета за биоетику, Европског комитета за превенцију тортуре (ЦПТ) и Европског суда за људска права.

У другој фази пројекта, Заштитник грађана ће бити активан члан управног одбора и директан учесник програмских активности.

 

 

 

Slika T

Представници Институције за људска права и равноправност Републике Турске су од 13 – 16. маја 2019.године посетили институцију Заштитника грађана. Током посете, размењена су искуства у области превенције тортуре и методологије рада НПМ.

Гости су имали прилику и да заједно са члановима НПМ посете просторије за задржавање ПУ за Град Београд и Службу за психијатрију Опште болнице „Др. Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу и да се упознају са аспектима којима српски НПМ у свом раду посвећује посебну пажњу.