a

20180426SporazumNPMЗаштитник грађана закључио је данас споразуме о сарадњи са четири удружења за заштиту и унапређење људских права и слобода у обављању послова НПМ, која су изабрана поступком избора по Јавном позиву Заштитника грађана од 30. марта ове године.

Заштитник грађана закључио је појединачне споразуме са Београдским центром за људска права, Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С и Међународном мрежом помоћи – ИАН. Ова удружења ће учествовати у посетама местима у којима су смештена лица лишена слободе, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката, као и у обављању осталих послова НПМ.

Заштитник грађана је донео Одлуку о избору удружења за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у којој се наводи да ће на пословима НПМ сарађивати са Београдским центром за људска права, Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С и Међународном мрежом помоћи И.А.Н.

Поступак избора удружења спроведен је по Јавном позиву који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 25 од 30. марта 2018. године.

Attachments:
Download this file (Odluka JP.pdf)Одлука

obuka slika

Представници Секретаријата Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) похађали су тренинг „Мониторинг принудног враћања“, који је одржан у Београду за службенике институција омбудсмана/нпм из региона.

Током тренинга службеницима НПМ је представљена ФРОНТЕКС процедура враћања и улога монитора у њој. Упознали су се са пословима монитора у свим фазама враћања и начином састављања извештаја, као и обавезама службеника који су у пратњи повратника. Истовремено, имали су прилику да са колегама и колегиницама размене искуства у раду у овој области.

Новим Законом о странцима, који ће почети да се примењује у другој половини ове године, одређено је да Заштитник грађана у складу са надлежностима из Закона о Заштитнику грађана и Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, врши надзор над поступком принудног удаљења странаца.


Заштитник грађана упућује позив удружењима, чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода, за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (у даљем тексту НПМ), и то учешће изабраних представника удружења и сталних сарадника удружења у посетама местима у којима су смештена лица лишена слободе, сачињавање извештаја, препорука, мишљења и других аката, као и обављање осталих послова НПМ.

Јавни позив је објављен у Службеном гласнику број 25 од 30. марта 2018. године.

Ставља се ван снаге Јавни позив за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре бр. 285-7/18 дел. бр. 3547, који је упућен и објављен 6. фебруара 2018. године на сајту Заштитника грађана. Образложење можете видети у документу у прилогу.

Attachments:
Download this file (Odluka.pdf)Одлука