a

Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је Прихватни центар у Димитровграду привремено затворен због значајно смањеног броја миграната који су овде боравили и да ће у случају његовог поновног отварања предузети све мере за спровођење препорука из Извештаја НПМ о посети овом Центру.

НПМ је посетио Прихватни центар у Димитровграду 17. маја 2018. године.

Геронтолошки центар Београд је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да ће непокретним корисницима смештеним у Дому Бежанијска коса бити омогућено да редовније бораве на свежем ваздуху, изван затворених просторија, као и да ће се у наредном периоду изводити радови на одељењу за смештај корисника са дијагнозом деменције: обавиће се кречење свих просторија, реновирање купатила и постављање нових драперија, у циљу стварања пријатнијег амбијента и окружења у којем корисници бораве и живе.

НПМ је обавештен и да ће до доношења прописа којима се уређују услови и поступак физичког спутавања корисника у установама социјалне заштите, Установа примењивати установљене стандарде, као и да је Градски центар за социјални рад у Београду наложио старатељима да редовније обилазе своје штићенике који су смештени у Дому.

НПМ је посетио Геронтолошки центар Београд – Дом Бежанијска коса 24. октобра 2018. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

У вези препоруке Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) да се у Служби за психијатрију обезбеде материјални услови који ће омогућити позитивно терапијско окружење, Општа болница у Шапцу је обавестила НПМ да су душеци углавном замењени, да су набављене нове наткасне и замењени болеснички кревети и да је у плану да се током 2019. године замени столарија.

НПМ је посетио Службу за психијатрију Опште болнице у Шапцу 3. априла 2018. године, о чему је сачињен Извештај.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Окружни затвор у Зрењанину је обавио санирање мокрих чворова и влаге, кречење соба и кухиње и дезинсекцију просторија и повећао капацитет перионице набавком још једне машине за прање веша.

У одговору Окружног затвора се наводи и да је измењена процедура детаљног претреса, тако да претресана лица више не скидају истовремено сву одећу, да је документовање повреда лица унапређено тако што ће се повреде означавати на шематским скицама тела, да ће се искључивање осуђеника из редовног режима издржавања казне обављати на основу одговарајуће одлуке и да ће лекар континуирано контролисати здравствено стање лица која су изолована или фиксирана.

Такође, НПМ је обавештен и да су припадницима Службе за обезбеђење обезбеђени поједини делови униформе који су им недостајали и да је у току спровођење конкурса за запошљавање медицинског техничара.

НПМ је посетио Окружни затвор у Зрењанину 13. јула 2018. године. О посети је сачињен Извештај, у којем су упућене препоруке за унапређење рада Завода и поступања према лицима лишеним слободе.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упућеним у извештајима о посети центрима за азил у Тутину и Сјеници, Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да ће унапредити евиденције ванредних догађаја тако што ће се убудуће ванредни догађаји евидентирати у посебном регистру.

У циљу побољшања исхране миграната и обезбеђивање исправне воде за пиће у Центру за азил у Тутину, Комесаријат је у изјашњењу навео да се у сарадњи са партнерским организацијама, храна у Центру обезбеђује у складу са верским и културолошким потребама миграната, као и да нутриционисти предлажу састав јеловника. Јеловници су одобрени од Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, а релевантни органи контролишу редовно исправност и квалитет хране. Након посете НПМ, Завод за јавно здравља Нови Пазар обавио је хигијенско – санитарни надзор у Центру за азил у Тутину и упутио предлог мера.

Заштитик грађана је обављајући послове НПМ у циљу праћење поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила у Републици Србији, обавио посете центрима за азил у Тутину и Сјеници 22. августа 2018. године. О посетама су сачињени извештаји са препорукама који су достављени посећеним центрима и Комесаријату за избеглице и миграције.