a

У вези препоруке Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) да се у Служби за психијатрију обезбеде материјални услови који ће омогућити позитивно терапијско окружење, Општа болница у Шапцу је обавестила НПМ да су душеци углавном замењени, да су набављене нове наткасне и замењени болеснички кревети и да је у плану да се током 2019. године замени столарија.

НПМ је посетио Службу за психијатрију Опште болнице у Шапцу 3. априла 2018. године, о чему је сачињен Извештај.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Окружни затвор у Зрењанину је обавио санирање мокрих чворова и влаге, кречење соба и кухиње и дезинсекцију просторија и повећао капацитет перионице набавком још једне машине за прање веша.

У одговору Окружног затвора се наводи и да је измењена процедура детаљног претреса, тако да претресана лица више не скидају истовремено сву одећу, да је документовање повреда лица унапређено тако што ће се повреде означавати на шематским скицама тела, да ће се искључивање осуђеника из редовног режима издржавања казне обављати на основу одговарајуће одлуке и да ће лекар континуирано контролисати здравствено стање лица која су изолована или фиксирана.

Такође, НПМ је обавештен и да су припадницима Службе за обезбеђење обезбеђени поједини делови униформе који су им недостајали и да је у току спровођење конкурса за запошљавање медицинског техничара.

НПМ је посетио Окружни затвор у Зрењанину 13. јула 2018. године. О посети је сачињен Извештај, у којем су упућене препоруке за унапређење рада Завода и поступања према лицима лишеним слободе.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упућеним у извештајима о посети центрима за азил у Тутину и Сјеници, Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да ће унапредити евиденције ванредних догађаја тако што ће се убудуће ванредни догађаји евидентирати у посебном регистру.

У циљу побољшања исхране миграната и обезбеђивање исправне воде за пиће у Центру за азил у Тутину, Комесаријат је у изјашњењу навео да се у сарадњи са партнерским организацијама, храна у Центру обезбеђује у складу са верским и културолошким потребама миграната, као и да нутриционисти предлажу састав јеловника. Јеловници су одобрени од Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, а релевантни органи контролишу редовно исправност и квалитет хране. Након посете НПМ, Завод за јавно здравља Нови Пазар обавио је хигијенско – санитарни надзор у Центру за азил у Тутину и упутио предлог мера.

Заштитик грађана је обављајући послове НПМ у циљу праћење поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила у Републици Србији, обавио посете центрима за азил у Тутину и Сјеници 22. августа 2018. године. О посетама су сачињени извештаји са препорукама који су достављени посећеним центрима и Комесаријату за избеглице и миграције.

Министарство здравља је обавестило НПМ да су урађени пројекти за комплетне реконструкције зграда које су у најлошијем стању у Специјалној болници за психијатријске болести у Ковину. Наведеним реконструкцијама ће се направити и мање собе са мањим бројем постеља, на који начин ће се испоштовали стандарди и поступити по препорукама НПМ. Исто тако, поступајући по препорукама НПМ, лица која користе инвалидска колица или нека друга помагала, премештена су на ново одељење које се налази у приземљу чиме им је омогућен свакодневни боравак ван зграде.

Министарство здравља и Болница су обавестили Заштитника грађана да се поступа по препоруци НПМ да сви пацијенти потписују писану сагласност за примену медицинске мере, као и да поступајући лекар пружа пацијенту и његовом законском заступнику све потребне информације о лечењу. Након посете НПМ одржан је стручни колегијум лекара у коме је наложено да се избегавају дугорочне фиксације.

НПМ је ради праћења поступања по раније упућеним препорукама посетио Специјалну болницу за психијатријске болести у Ковину у јуну 2018. године. Након посете, Болници и Министарству здравља је упућен Извештај о посети са још 10 препорука за унапређење поступања према пацијентима.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети ОЗ Нови Пазар из 2017. године, обавио посету Заводу 21. августа 2018. године. Током ове посете утврђено је да је Завод поступио по већини препорука из Извештаја из претходне године, а такође у циљу даљег унапређења поступања према лицима лишеним слободе НПМ је упутио и две нове препоруке.

Поступајући по овим препорукама, Завод је доставио изјашњење НПМ у коме је наведено да ће убудуће сву документацију о евиденцији повреда ново примљених лица лишених слободе и њихове наводе о повредама достављати надлежном јавном тужилашту. Такође, Завод је означио сандуче за подношење захтева за поверљиве разговоре са управником, како би осуђени могли да му се обрате и на овој начин.