a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Окружни затвор у Београду је оформио просторије за заједнички дневни боравак притвореника и предузео мере за њихово адекватно опремање чиме је притвореницима омогућено да бораве у заводу под истим условима као и осуђена лица. Они такође могу одређени део дана да проводе у контакту са другим притвореницима са којима им одлуком суда није забрањен контакт. Сви блокови намењени за смештај притвореника, по Плану реконструкције смештајних простора лица лишених слободе, биће реконструисани до краја 2019. године и у свима ће бити обезбеђене заједничке просторије за дневни боравак.

Приликом посете Заводу, Заштитник грађана је посебну пажњу обратио на положај жена у притворској јединици. Утврђено је да блок у коме су смештене притворенице није у складу са важећим стандардима, да им није омогућено остваривање права на обавештавање путем електронских медија, као и да хигијенски пакети и могућности адекватног одржавања хигијене не одговарају у потпуност специфичним потребама жена. У одговору Завода наведено је да ће до 2017. године извршити реконструкцију поменутог блока, а до завршетка предвиђених радова притворенице ће бити премештене у блок који је реновиран.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана запослени у Центру за азил у Крњачи ће, приликом смештаја странаца у смештајне јединице Центра, посебну пажњу посветити лицима чији међусобни односи су нарушени, са циљем да се избегну евентуални сукоби.

Запослени у Центру ће наставити са праксом дневног извештавања Канцеларије за азил, посебно у ситуацијама када долази до значајнијег кршења правила кућног реда од стране лица смештених у Центру, како би Канцеларија могла благовремено да предузме мере у складу са Законом о азилу.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у августу 2015. године, посетио Центар за азил у Крњачи у циљу праћења спровођења препорука НПМ за унапређење поступања према мигрантима/тражиоцима азила у Републици Србији.

Поступајући по препорукама НПМ, Комесаријат за избеглице и миграције унапредио је систем координације и управљања у Прихватном центру за мигранте у Прешеву чије је функционисање веома комплексно, имајући у виду да су у њему ангажовани представници различитих органа и служби, као и чињеницу да кроз њега свакодневно пролази веома велики број избеглица/миграната. Видно су истакнути кућни ред Центра на енглеском, француском, арапском и фарси језику и обавештење о могућности подношења пријава за корупцију на енглеском и арапском језику, предузете су мере за побољшање хигијенских услова у Центру и његовој непосредној околини, постављена су три шатора у којe се избеглице/мигранти могу сместити док чекају на регистрацију, како би се заклонили за време падавина. Такође, предузете су конкретне мере за хитно оспособљавање просторије која ће бити приступачна особама са инвалидитетом, као и посебне канцеларије за обављање неометаног и поверљивог разговора службеница центра за социјални рад са корисницима који спадају у нарочито осетљиве категорије.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у септембру 2015. године посетио Прихватни центар за мигранте у Прешеву, као и надлежне органе који поступају према избеглицама/ мигрантима, који у Републику Србију у великом броју пристижу из правца Македоније. О посети је сачињен Извештај са препорукама за унапређење даљег поступања.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Станица граничне полиције Београд на Аеродрому „Никола Тесла“, увела је систем евидентирања свих лица која изразе намеру за тражење азила у Републици Србији, тако што врши њихово фотографисање и дактилоскопирање. За обављање ових задатака набављена је одговарајућа опрема и уведен „Папилон систем“, а полицијски службеници Станице граничне полиције Београд су обучени за рад на овом систему. Узимајући у обзир препоруке Заштитника грађана, предузете су мере за изградњу просторије аеродрома за смештај странаца, који не испуњавају услове за улазак у Републику Србију, у складу са стандардима. Како би се успоставиле и водиле евиденције о лицима која се смештају у ову просторију, Управа граничне полиције ће, на основу препорука Заштитника грађана, предузети мере из своје надлежности и иницирати да се у Предлогу закона о евиденцији и обради података у области унутрашњих послова, предвиди и обрада података за ова лица.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јуну 2015. године, посетио Аеродром „Никола Тесла“ у циљу праћења поступања полицијских службеника и службеника обезбеђења аеродрома према мигрантима/тражиоцима азила и лицима која се привремено смештају у посебну просторију Аеродрома, јер не испуњавају услове за улазак на територију Републике Србије. О посети је сачињен Извештај са препорукама за унапређење даљег поступања.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Радна јединица за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама у Тешици предузела је одређене мере у циљу поштовања права на приватност корисника, и то обезбеђивање ормарића за одлагање личних ствари корисника и реконструкција простора за туширање корисника. Предузимају се и мере које се односе на остваривање права корисника на контакт са сродницима и омогућавање слободе кретања ван Радне јединице, а корисници ове институције су, по речима сарадника из невладиног сектора, посебно задовољни чешћим изласцима ван објекта, који су им омогућени након посете Заштитника грађана.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јуну 2015. године, у циљу праћења поступања према корисницима, посетио Радну јединицу за смештај одраслих и старих са интелектуалним и менталним тешкоћама у Тешици, која је саставни део Геронтолошког центра „Јеленац“ у Алексинцу. О посети је састављен Извештај у коме су овој установи упућене четири препоруке.