a

Окружни затвор у Новом Саду је у периоду између две посете тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), октобра 2014. и маја 2015. године, унапредио смештајне капацитете и хигијенске услове у којима бораве лица лишених слободе. Реновирана је просторија за посету блиских лица осуђеника, а значајно је смањен број дисциплинских поступака који се воде против лица лишених слободе.

Одређени број препорука и даље је, међутим, остао неизвршен због недовољног броја запослених у заводским службама, као и услед недостатка материјалних средстава. У циљу даљег унапређења стања у овом Заводу, НПМ је упутио препоруке и Управи за извршење кривичних санкција, како би у складу са својом надлежношћу предузела одговарајуће мере и активности.

НПМ обавио је посету Окружном затвору у Новом Саду, 15. маја 2015. године, са циљем да утврди поступање по препорукама упућеним у Извештају о посети из октобра 2014. године.

Казнено-поправни завод у Пожаревцу поступио је по препорукама Заштитника грађана које се односе на побољшање смештајних услова за осуђене (избацивање кревета “на три спрата”), интезивирање третманског рада са осуђенима из VII павиљона (павиљон са високим степеном обезбеђења) у складу са могућностима и капацитетима Службе за третман Завода, као и успостављање безбедносних процедура које не повређују достојанство осуђених лица.

НПМ (Национални механизам за превенцију тортуре) је обавио ноћну ненајављену тематску посету КПЗ Пожаревац – Забела 11. и 12. фебруара 2015. године, са циљем да утврди да ли има тортуре над затвореницима и поводом праћења поступања Завода по препорукама ЦПТ из 2011. године. Након посете сачињен је Извештај о посети са препорукама

Полицијска управа (ПУ) Лесковац је  поступила по  препорукама Заштитника грађана које  се односе на обавештавање лица лишених слободе о њиховим правима, заштиту приватности задржаних лица приликом обављања лекарских прегледа током задржавања, као и на адекватно рачунање почетка задржавања. Уједно, ПУ Лесковац је сходно упућеним препорукама унапредила и материјалне услове у просторијама за задржавање.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након ненајављене ноћне посете ПУ Лесковац сачинио Извештај о посети са шест препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.

Полицијска управа (ПУ) Ниш је поступила по три препоруке Заштитника грађана, које се односе на обавезно уручивање писаног обавештења о правима задржаног лица, као и решења о задржавању релевантне документације (образац о правима, потврда о одузетим предметима, итд). ПУ Ниш није у могућности да поступи по препоруци која се односи на присуство полицијских службеника лекарском прегледу задржаног лица, све до измене постојећег Упутства од стране Министарства унутрашњих послова, док ће се препоруке које се односе на материјалне услове просторија за задржавање реализовати у складу са финансијским могућностима полицијске управе.

Након ноћне посете ПУ Ниш, 31. 03. – 01.04. 2015. године, Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) сачинио је Извештај о посети са осам препорука и упутио их Полицијској управи и надлежном министарству.

Полицијска управа (ПУ) Краљево је поступила по осам препорука Заштитника грађана, које се односе на поступања полицијских службеника према лицима на полицијском задржавању. Препорукe које се односe на побољшање материјалних услова реализоваће се у складу са финансијским могућностима, наведено је у одговору ове полицијске управе.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) након посете Полицијској управи (ПУ)  Краљево, 23. марта 2015. године, сачинио је Извештај о посети са укупно десет препорука и упутио их Полицијској управи Краљево и надлежном министарству.