a

Казнено-поправни завод у Пожаревцу поступио је по препорукама Заштитника грађана које се односе на побољшање смештајних услова за осуђене (избацивање кревета “на три спрата”), интезивирање третманског рада са осуђенима из VII павиљона (павиљон са високим степеном обезбеђења) у складу са могућностима и капацитетима Службе за третман Завода, као и успостављање безбедносних процедура које не повређују достојанство осуђених лица.

НПМ (Национални механизам за превенцију тортуре) је обавио ноћну ненајављену тематску посету КПЗ Пожаревац – Забела 11. и 12. фебруара 2015. године, са циљем да утврди да ли има тортуре над затвореницима и поводом праћења поступања Завода по препорукама ЦПТ из 2011. године. Након посете сачињен је Извештај о посети са препорукама

Полицијска управа (ПУ) Лесковац је  поступила по  препорукама Заштитника грађана које  се односе на обавештавање лица лишених слободе о њиховим правима, заштиту приватности задржаних лица приликом обављања лекарских прегледа током задржавања, као и на адекватно рачунање почетка задржавања. Уједно, ПУ Лесковац је сходно упућеним препорукама унапредила и материјалне услове у просторијама за задржавање.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након ненајављене ноћне посете ПУ Лесковац сачинио Извештај о посети са шест препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.

Полицијска управа (ПУ) Ниш је поступила по три препоруке Заштитника грађана, које се односе на обавезно уручивање писаног обавештења о правима задржаног лица, као и решења о задржавању релевантне документације (образац о правима, потврда о одузетим предметима, итд). ПУ Ниш није у могућности да поступи по препоруци која се односи на присуство полицијских службеника лекарском прегледу задржаног лица, све до измене постојећег Упутства од стране Министарства унутрашњих послова, док ће се препоруке које се односе на материјалне услове просторија за задржавање реализовати у складу са финансијским могућностима полицијске управе.

Након ноћне посете ПУ Ниш, 31. 03. – 01.04. 2015. године, Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) сачинио је Извештај о посети са осам препорука и упутио их Полицијској управи и надлежном министарству.

Полицијска управа (ПУ) Краљево је поступила по осам препорука Заштитника грађана, које се односе на поступања полицијских службеника према лицима на полицијском задржавању. Препорукe које се односe на побољшање материјалних услова реализоваће се у складу са финансијским могућностима, наведено је у одговору ове полицијске управе.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) након посете Полицијској управи (ПУ)  Краљево, 23. марта 2015. године, сачинио је Извештај о посети са укупно десет препорука и упутио их Полицијској управи Краљево и надлежном министарству.

Полицијска управа (ПУ) Пожаревац је у року остављеном за одговор поступила по три препоруке из извештаја који је тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) сачинио након ненајављене ноћне посете тој полицијској управи. У изјашњењу ПУ Пожаревац упућеном Заштитнику грађана је наведено да је поступање по четвртој препоруци из тог извештаја још у току.