a

Полицијска управа (ПУ) Чачак поступила је по шест препорука Заштитника грађана које се односе на унапређење поступања полицијских службеника према лицима на полицијском задржавању, пре свега уручивања писаног обавештења о правима задржаних лица, поштовању приватности задржаних лица приликом лекарских прегледа и уредно вођења записника о задржавању.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након посете ПУ Чачак сачинио Извештај о посети са укупно 19 препорука и упутио их надлежном министарству. У одговору органа је наведено да се препоруке за које је потребно даље праћење односе углавном на материјалне услове смештаја, а поступање по њима реализоваће се постепено у складу са финансијским могућностима Полицијске управе.

Број поновљених и недобровољних хоспитализација смањен је од 2014. године, када су на Клиници за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ започете активности на деинституционализацији. Клиника располаже слободним капацитетима за смештај, а материјални услови смештаја су побољшани на појединим одељењима, иако је и даље уочен велики број лежаја по собама, стоји у Извештају Заштитника грађана о посети Клиници за психијатријске болести  „Др Лаза Лазаревић“.

Заштитник грађана је обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) након обављене посете ПУ Кикинда сачинио Извештај о посети са 15 препорука и упутио Полицијској управи и надлежном министарству. ПУ Кикинда је у остављеном року за одговор доставила Заштитнику грађана изјашњење о поступању по препорукама из Извештаја, у коме се наводи да је ПУ поступила по шест препорука, док су по осталим препорукама предузете одговарајуће активности за њихову имплементацију. Препоруке по којима је поступљено односе се на унапређење положаја лица на полицијском задржавању, док су по препорукама које захтевају одређена финансијска улагања, упућени дописи надлежним службама Министарства унутрашњих послова ради њихове потпуне имплементације.

Tим Националног механизма за превенцију тортуре, реализовао је 16. септембра 2014. године редовну посету Геронтолошком центру „Срем“ у Руми и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Заштитник грађана реализовао је 11. и 12. фебруара 2015. године ненајављену посету КПЗ Пожаревац – Забела у циљу праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења (CPT) Републици Србији из 2011. године