a

Запажања Заштитника грађана (Омбудсмана) о примени УН Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих поступака у Републици Србији. Запажања су резултат темељног испитивања остваривање права предвиђених у Конвенцији.

Заштитник грађана је посетио 23. јула 2014. године Дом Вождовац Геронтолошког центра Београд и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са Хелсиншким одбором, Одбором за људска права Ваљево и спољним сарадницима експертима, реализовао је 9. и 10 јуна 2014. године редовну посету Васпитно - поправном дому у Крушевцу. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је од 3. до 5. септембра 2014. године редовну посету Полицијској управи Нови Пазар. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са Хелсиншким одбором у Србији, Комитетом правника за људска права, Београдским центром за људска права, као и уз учешће спољног сарадника – експерта медицинске струке, реализовао је 8. и 9. маја 2014. године редовну посету Казнено-поправном заводу у Шапцу. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.