a

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдским центром за људска права, реализовао је од 7. до 9. јула 2014. године, у складу са Планом посета НПМ за 2014. годину, редовну посету ПУ Врање, која је оцењена као пример добре сарадње два органа. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.

Зaштитник грађана, у сарадњи са Хелсиншким одбором за људска права у Србији и медицинским експертом, реализовао је 9. и 10. јуна 2014. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2014. годину, ненајављену посету Полицијској управи Крушевац и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 7. и 8. априла 2014. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2014. годину, редовну посету Полицијској управи Ваљево и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем грађана Међународна мрежа помоћи, а у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, реализовао је  10. децембра 2013. године редовну посету Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“ у Ковину и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводине и удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 12. фебруара 2014. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2014. годину, редовну посету Полицијској управи Сомбор и том приликом сачинио извештај са препорукама.