a

Тим НПМ, кога су чинили представници Заштитника грађана, НВО „Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S“, као и експерт медицинске струке, реализовао је  9. и 10. априла 2013. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, ненајављену контролну посету Дому „Ветерник“ у Ветернику. Том приликом сачињен је  извештај са препорукама.

Извештај о посети Националног превентивног механизма аеродрому "Никола Тесла", Станици граничне полиције и Канцеларији за реадмисију, током прихвата повратника у поступку реадмисије, депортованих из Краљевине Шпаније и Републике Немачке 21. марта 2014. године.

Заштитник грађана, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводине и удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 13. фебруара 2014. године редовну посету Полицијској управи Суботица и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Заштитник грађана је  27. марта 2014. године обавио контролну посету Специјалистичкој болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу ради праћења поступања по препорукама, које су у посебном извештају Заштитника грађана упућене овој здравственој институцији 2012. године.

Заштитник грађана у сарадњи са удружењима грађана, Хелсиншким одбором у Србији, Комитетом правника за људска права и Одбором за људска права Ваљево и уз учешће спољних сарадника – стручњака медицинске струке реализовао је 4. и 5. маја 2013. године редовну посету Казнено – поправном заводу за малолетнике Ваљево и том приликом сачинио извештај са препорукама.