a

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је од 2. до 5. децембра 2013. године редовну посету Полицијској управи за Град Београд и том приликом сачинио извештај са  прeпорукама.

Заштитник грађана у сарадњи са специјалистом судске медицине са Института за судску медицину реaлизовао је 15. новембра 2012. године и 26.августа 2013. године посету Окружном затвору Чачак и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Заштитник грађана у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводина, удружењем грађана и спољним сарадницима експертима реализовао је од 19. до  21. март 2012. године и 08. октобра 2013. године посету Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права и Покрајинским Омбудсманом АП Војводине реализовао је 5. и 6. септембра 2013. године редовну посету ПУ Сремска Митровица и ПС Шид, ПС Рума, ПС Ириг, ПС Инђија, ПС Пећинци и ПС Стара Пазова у саставу ове полицијске управе.Том приликом сачињен је извештај у коме су садржане препоруке за отклањање уочених неправилности. ПУ Сремска Митровица је Заштитнику грађана 30. децембра 2013.године доставила одговор о поступању по упућеним препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 28.августа 2013. године редовну посету ПУ Смедерево и ПС Смедеревска Паланка и ПС Велика Плана у саставу ове полицијске управе.Том приликом сачињен је извештај у коме су садржане препоруке за отклањање уочених неправилности. ПУ Смедерево је Заштитнику грађана 18.децембра 2013.године доставио одговор о поступању по упућеним препорукама.