a

b_250_0_16777215_00_images_stories_img_3686.jpgИзвештај тима Националног механизма за превенцију тортуре о посетама Полицијској управи Пријепоље и полицијским станицама у њеном саставу - Н. Варош и Прибој, садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а које се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.

b_250_0_16777215_00_images_stories_img_3686.jpgИзвештај тима Националног механизма за превенцију тортуре о посетама Полицијској управи Пријепоље и полицијским станицама у њеном саставу - Н. Варош и Прибој, садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а које се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.

Министарство унутрашњих послова доставило је одговор на извештај Заштитника грађана о затеченом стању просторија за задржавање приликом посете Полицијској управи у Јагодина.

Упућене препоруке Полицијској управи Зајечар и полицијскаим станицама у њеном саставу, на основу извештаја Националног механизма за превенцију тортуре сачињених након посете у мају месецу 2012. године

Извештај тима Националног превентивног механизма, кога су чинили представници Заштитника грађана и удружења Београдски центар за људска права, о посети Полицијској управи Јагодина, као и полицијским станицама у њеном саставу, обављеној у марту 2012. године садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.