a

Поступајући по препорукама НПМ, Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да је се придаје посебна пажња у вези са исхраном миграната у прихватним центрима, као и да се исправност и квалитет исте контролише од стране националних органа. Даље наводе да је у прихватним центрима унапређена пракса евидентирања и поделе гардеробе и других ствари из донација мигрантима.  

Комесаријат је навео и да се заједно са смањењем броја миграната по центрима значајно побољшала хигијена заједничких просторија. 

НПМ је посетио у априлу и мају 2018. године 8 Прихватних центара у Србији – Прешево, Босилеград, Бујановац, Врање, Принциповац, Адашевци, Дивљана и Пирот и том приликом упутио препоруке за унапређење положаја миграната.

У складу са препоруком НПМ, Геронтолошки центар у Крушевцу је омогућио праћење телевизијског програма за кориснике који услед непокретности не могу да учествују у свакодневним садржајима који су у понуди. Даље, НПМ је обавештен да се више не примењује фиксација корисника, с обзиром да у Центру психијатар није стално запослен већ повремено долази на основу Уговора о допунском раду.

НПМ је посетио Геронтолошки центар у Крушевцу 8. и 9. фебруара 2018. године, након чега је Центру достављен Извештај о посети са препорукама за унапређење.

Поступајући по препорукама НПМ, Служба за психијатрију Опште болнице у Крушевцу преуређује простор у који ће бити пребачена амбуланта и соба за медицинско особље, а исто тако постепено се спроводе мере ради обезбеђивања позитивног терапијског окружења за пацијенте.

Болница је упознала медицинске раднике са препоруком да историје болести буду систематизоване и потпуније, као и да садрже све дијагностичке податке и промене. Даље, Болница ће обезбедити информације о правима пацијената и исте ће бити видљиве и у одговарајућој форми доступне за пацијенте.

Тим НПМ је посетио Службу за психијатрију Опште болнице у Крушевцу 08. и 09. фебруара 2018. године, након чега је Болници упућен Извештај о посети са препорукама за унапређење.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је, поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, у просторији за задржавање у седишту Полицијске управе у Ужицу постављен интерфон за позивање дежурних полицијских службеника и истакнуто обавештење да је просторија под видео надзором, као и да је обезбеђена приватност задржаних лица приликом коришћења тоалета.

Национални механизам за превенцију тортуре је посетио Полицијску управу у Ужицу 19. априла 2018. године, након чега је, у Извештају о посети, упутио препоруку за унапређење услова у просторији у коју се смештају задржани грађани.

Казнено-поправни завод у Шапцу је поступајући по препорукама НПМ предузео мере у циљу попуњавања упражњених радних места и нових запошљавања. Завод је обавестио НПМ да је број лежајева у притвору прилагођен стандарду животног простора лица, као и да је извршена замена свих неисправних тастера за позивање страже. Такође, након посете НПМ једно лице из затвореног одељења радно је ангажовано на месту хигијеничара у том одељењу. Поступајући по препоруци, Завод је извршио обуку новопримљеног лекара опште медицине о његовим обавезама предвиђеним Законом о извршењу кривичних санкција, као и о поступању у случајевима мера принуде у складу са Истанбулским протоколом.

Управа за извршење кривичних санкција обавестила је НПМ да ће на место управника у КПЗ у Шапцу у кратком року бити распоређено лице које ће обављати послове руковођења заводом, као и о активностима које се спроводе ради стандардизације медицинских прегледа, сачињавања извештаја након прегледа и документовања и извештавања након употреба мера принуде.

Казнено-поправни завод у Шапцу је посећен 03. априла 2018. године, ради праћења поступања по 37 препорука НПМ које су упућене 2014 године. Такође, у овом извештају упућено је и 11 додатних препорука мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.