a

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Центру за азил у Бањи Ковиљачи од априла текуће године поред лекара, на пола радног времена ангажован и медицински техничар.

Тим НПМ је посетио Центар за азил у Бањи Ковиљачи, 05. марта 2018. године, о чему је сачињен Извештај са препоруком и достављен надлежним органима.

ПУ Крушевац и полицијске станице у њеном саставу убудуће ће поступати у складу са препорукама НПМ и сва задржана лица, писаним путем, обавештавати о њиховим правима предвиђеним Упутством о поступању према доведеним и задржаним лицима и ЗКП, да ће сачињавати службени записник о задржавању грађана на основу ЗКП који ће садржати све битне аспекте задржавања и све радње предузете у вези са задржавањем, као и да ће предузети потребне мере како би се побољшала осветљеност унутар просторија за задржавање, али и обезбедила основна средства за одржавање личне хигијене задржаних лица.

Такође, НПМ је обавештен да ће се, у складу са материјално-финансијским могућностима Министарства унутрашњих послова, полицијским службеницима ПУ Крушевац обезбедити одговарајуће униформе.

Тим НПМ је 7. и 8. фебруара 2018. године обавио ненајављену посету ПУ Крушевац, након које је сачинио извештај са препорукама и упутио га посећеном органу управе.

Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да ће поступање према мигрантима који ремете ред у Прихватном центру у Обреновцу бити препуштено полицијским службеницима, који су стално присутни у Центру, као и да ће се просторија која је коришћена за изолацију изгредника користити искључиво за смештај ново примљених миграната, док се не изврши њихов пријем.

Истовремено, Полицијска управа за град Београд је известила НПМ о мерама предузетим ради омогућавања безбедног боравка миграната и запослених у Прихватном центру.

Прихватни центар у Обреновцу је посећен 29. јануара 2018. године и надлежним органима је достављен Извештај о посети.

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да су поводом упућене препоруке да се у Центру за азил у Крњачи ангажује додатно обезбеђење предузете мере, односно да ће од 1. маја 2018. године број ангажованих лица бити повећан. Даље, Полицијска управа за град Београд обавестила је Заштитника грађана да не постоје довољни капацитети да се обезбеди стално присуство униформисаних полицијских службеника у Центру. 

НПМ је посетио Центар за азил у Крњачи 18. децембра 2017. године и Центру, Министарству унутрашњих послова и Полицијској управи за град Београд доставио Извештај о посети са препоруком.

Завод за смештај одраслих „Мале Пчелице“ је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да су, поступајући по упућеним препорукама, а ради избегавања непотребних фиксација, на кревете корисника за које постоји ризик да ће пасти постављене заштитне ограде и да се ради на усаглашавању начина примене фиксације са важећим прописима и стандардима. У одговору Завода се наводи и да је од посете НПМ смањен број фиксираних корисника, као и да су центри за социјални рад више пута обавештени о потреби за измештањем корисника који су често фиксирани, али да су одговори да је смештај у овој установи најадекватнији.

Такође, НПМ је обавештен да ће се поступити по препоруци да се у случајевима смрти корисника по правилу захтева обдукција, као и да ће Завод наставити да улаже средства у опремање просторија намењеним корисницима.

НПМ је посетио Завод „Мале Пчелице“ 8. децембра 2017. године и Заводу је доставио Извештај о посети са препорукама.