a

Окружни затвор у Крушевцу је поступајући по препорукама НПМ предузео мере у циљу измештања затвора на другу локацију. У циљу попуњавања упражњених радних места и нових запошљавања Управа за извршење кривичних санкција затражила је сагласност од Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Завод је обавестио НПМ да се просторија, која се користила за извршење дисциплинске мере самица, више неће користити. Такође, везивање ће се примењивати на основу индивидуалне процене у сваком појединачном случају приликом спровода лица лишених слободе разврстаних у отворено и полуотворено одељење. У циљу додатне окупације слободног времена осуђених, Завод је започео преговоре са Крушевачким позориштем ради организовања и извођења представа за лица лишена слободе, а предузете су и мере у циљу организације спортско-рекреативних активности у сарадњи са Васпитно–поправним домом. Завод је обезбедио и сандуче за пријем захтева за поверљив разговор са управником, као и телефонирање у још једном термину, као и први телефонски позив по пријему.

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Центру за азил у Бањи Ковиљачи од априла текуће године поред лекара, на пола радног времена ангажован и медицински техничар.

Тим НПМ је посетио Центар за азил у Бањи Ковиљачи, 05. марта 2018. године, о чему је сачињен Извештај са препоруком и достављен надлежним органима.

ПУ Крушевац и полицијске станице у њеном саставу убудуће ће поступати у складу са препорукама НПМ и сва задржана лица, писаним путем, обавештавати о њиховим правима предвиђеним Упутством о поступању према доведеним и задржаним лицима и ЗКП, да ће сачињавати службени записник о задржавању грађана на основу ЗКП који ће садржати све битне аспекте задржавања и све радње предузете у вези са задржавањем, као и да ће предузети потребне мере како би се побољшала осветљеност унутар просторија за задржавање, али и обезбедила основна средства за одржавање личне хигијене задржаних лица.

Такође, НПМ је обавештен да ће се, у складу са материјално-финансијским могућностима Министарства унутрашњих послова, полицијским службеницима ПУ Крушевац обезбедити одговарајуће униформе.

Тим НПМ је 7. и 8. фебруара 2018. године обавио ненајављену посету ПУ Крушевац, након које је сачинио извештај са препорукама и упутио га посећеном органу управе.

Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да ће поступање према мигрантима који ремете ред у Прихватном центру у Обреновцу бити препуштено полицијским службеницима, који су стално присутни у Центру, као и да ће се просторија која је коришћена за изолацију изгредника користити искључиво за смештај ново примљених миграната, док се не изврши њихов пријем.

Истовремено, Полицијска управа за град Београд је известила НПМ о мерама предузетим ради омогућавања безбедног боравка миграната и запослених у Прихватном центру.

Прихватни центар у Обреновцу је посећен 29. јануара 2018. године и надлежним органима је достављен Извештај о посети.

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да су поводом упућене препоруке да се у Центру за азил у Крњачи ангажује додатно обезбеђење предузете мере, односно да ће од 1. маја 2018. године број ангажованих лица бити повећан. Даље, Полицијска управа за град Београд обавестила је Заштитника грађана да не постоје довољни капацитети да се обезбеди стално присуство униформисаних полицијских службеника у Центру. 

НПМ је посетио Центар за азил у Крњачи 18. децембра 2017. године и Центру, Министарству унутрашњих послова и Полицијској управи за град Београд доставио Извештај о посети са препоруком.