a

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Прихватном центру у Суботици успоставио евиденцију ванредних догађаја, за коју НПМ сматра да је значајна за правилно реаговање на догађаје у центрима за смештај миграната. Такође, у Прихватном центру су отпочети радови на постављању крова над просторијом која ће се користити као трпезарија и за друштвене активности миграната који овде бораве.

Истовремено, Центар за социјални рад града Суботице одговорио је Заштитнику грађана да су до августа 2017. године за рад са малолетним мигрантима у Прихватном центру била ангажована четири теренска радника. Сада су стручни радници присутни у Прихватном центру само по позиву и пријави актера на терену. Како се истиче, заштита малолетних миграната је отежана због недовољних ресурса и повећаног обима посла, у вези чега су се обраћали Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Тим НПМ је посетио Прихватни центар у Суботици, као и граничне прелазе Хоргош и Келебија, 21. и 22. новембра 2017. године, о чему је сачињен Извештај са препорукама надлежним органима за унапређење поступања према мигрантима.

У Полицијској управи Врање задржаним грађанима ће се обавештења о правима уручивати одмах по довођењу, а у евиденцији ће се уписивати и време обавештавања блиске особе грађанина о његовом лишењу слободе, наводи се у обавештењу Полицијске управе о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Поред тога, Полицијска управа је указала полицијским службеницима на правилно рачунање почетка задржавања и успоставила интерну процедуру поступања према задржанима, како би се предупредили проблеми до којих долази када се грађани задржавају у Окружном затвору.

Са друге стране, ПУ Врање је обавестила Министарство унутрашњих послова о потреби изградње просторија за задржавање у њеним организационим јединицама и адаптације постојеће просторије у ПС Сурдулица, али средства нису обезбеђена. Такође, полицијски службеници ове Полицијске управе ће наставити да поступају по инструкцији Министарства да везују све грађане које доводе службеним возилом.

НПМ је 01. августа 2017. године посетио Полицијску станицу Сурдулица, која се налази у саставу Полицијске управе Врање, ради праћења поступања полицијских службеника према задржаним лицима, као и поступања Полицијске управе по препорукама НПМ упућеним након претходне посете. О посети је сачињен Извештај са препорукама.

Полицијска управа Панчево обавестила је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је, поступајући по упућеним препорукама, обавестила Министарство унутрашњих послова о стању просторија за задржавање у њеним организационим јединицама и предложила планирање средстава за адаптацију просторија и унапређење видео надзора. Полицијска управа тренутно има само просторије у полицијској испостави у Панчеву, које су у добром стању, али чињеница да се у саставу Полицијске управе налази седам полицијских станица и неколико полицијских испостава отежава поступање према задржаним грађанима. Такође, Полицијска управа је известила НПМ да ће настојати да обезбеди одговарајући простор за чување привремено одузетих предмета.

Полицијска управа је исправила уочене пропусте и унапредила поступање према задржаним лицима, тако што време почетка задржавања рачуна у складу са законским одредбама и сачињава потврде о уручивању обавештења о њиховим правима. Унапређена је и евиденција о задржаним лицима, евидентирањем времена када је блиска особа задржаног грађанина обавештена о његовом лишењу слободе и евентуалних примедби грађанина на поступање полицијских службеника.

Са друге стране, полицијски службеници ове Полицијске управе ће наставити да присуствују здравственим прегледима доведених и задржаних лица и да везују све грађане које доводе службеним возилом, до измене одговарајућих одредби Упутства министра полиције којима је овакво поступање изричито прописано.

НПМ је 21. јула 2017. године посетио три полицијске испоставе у саставу Полицијске управе Панчево, ради праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ и Европског комитета за спречавање тортуре (ЦПТ). О посетама је сачињен Извештај, у ком је изнето утврђено стање и упућене препоруке за отклањање уочених недостатака и даље унапређење поступања према грађанима.

Окружни затвор у Новом Саду обавестио је Национални механизам за превенцију тортуре да је, поступајући по упућеним препорукама, престао да користи просторије за извршење самице и смештај под појачани надзор за које је тим НПМ утврдио да су неадекватних димензија, а у плану је извођење радова ради њиховог проширења.

Након разматрања осталих навода из Извештаја НПМ, ОЗ Нови Сад је обавестио НПМ да се влага на зидовима спаваоница притвора редовно санира, да су требоване касете за одлагање личних ствари, као и да су предузете мере да се тастери за позивање страже поставе у све спаваонице. Такође, предузимају се мере у циљу набавке додатних справа за вежбање на отвореном, а у наредном периоду биће адаптирана купатила у пријемном и полуотвореном одељењу.

Тим НПМ посетио је Окружни затвор у Новом Саду у оквиру Дана Омбудсмана, који је обележен у овом граду 20. октобра 2017. године. О посети је састављен Извештај са препорукама.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у КПЗ Ниш су сви дотрајали и похабани душеци и постељина замењени новим, а ради заштите приватности током туширања у заједничком купатилу у притвору су постављени паравани. У циљу упошљавања притвореника, КПЗ Ниш је изменом Правилника о систематизацији радних места предвидео радна места и за притворенике, о чему је, као надлежан, обавештен Виши суд у Нишу, а у наредном периоду сви притвореници ће бити обавештени о могућности радног ангажовања.

Управа за извршење кривичних санкција предузела је одговарајуће мере како би се повећао број запослених у службама за третман и обезбеђење у КПЗ Нишу, као и ради набавке нових униформи за припаднике Службе за обезбеђење, које нису набављене седам година.

Поред наведеног, извршена је процена трошкова инсталирања видео надзора у просторијама које су намењене за лица која се задржавају до 48 сати, па ће Управа, у складу са финансијским могућностима, обезбедити потребна средства. Истовремено, Полицијска управа у Нишу је обавестила НПМ да ће грађанима којима је одређено задржавање и који се налазе у КПЗ Ниш бити омогућен боравак на свежем ваздуху и средства за одржавање личне хигијене, као и да је поднета иницијатива да се у наредном периоду, у складу са финансијским и техничким могућностима, просторије за задржавање у згради ПУ адаптирају и опреме у складу са важећим стандардима.

НПМ је у оквиру Дана Омбудсмана 16. и 17. октобра 2017. године посетио ПУ Ниш и КПЗ Ниш, о чему су сачињени извештаји са препорукама мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.