a

Полицијска управа Панчево обавестила је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је, поступајући по упућеним препорукама, обавестила Министарство унутрашњих послова о стању просторија за задржавање у њеним организационим јединицама и предложила планирање средстава за адаптацију просторија и унапређење видео надзора. Полицијска управа тренутно има само просторије у полицијској испостави у Панчеву, које су у добром стању, али чињеница да се у саставу Полицијске управе налази седам полицијских станица и неколико полицијских испостава отежава поступање према задржаним грађанима. Такође, Полицијска управа је известила НПМ да ће настојати да обезбеди одговарајући простор за чување привремено одузетих предмета.

Полицијска управа је исправила уочене пропусте и унапредила поступање према задржаним лицима, тако што време почетка задржавања рачуна у складу са законским одредбама и сачињава потврде о уручивању обавештења о њиховим правима. Унапређена је и евиденција о задржаним лицима, евидентирањем времена када је блиска особа задржаног грађанина обавештена о његовом лишењу слободе и евентуалних примедби грађанина на поступање полицијских службеника.

Са друге стране, полицијски службеници ове Полицијске управе ће наставити да присуствују здравственим прегледима доведених и задржаних лица и да везују све грађане које доводе службеним возилом, до измене одговарајућих одредби Упутства министра полиције којима је овакво поступање изричито прописано.

НПМ је 21. јула 2017. године посетио три полицијске испоставе у саставу Полицијске управе Панчево, ради праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ и Европског комитета за спречавање тортуре (ЦПТ). О посетама је сачињен Извештај, у ком је изнето утврђено стање и упућене препоруке за отклањање уочених недостатака и даље унапређење поступања према грађанима.

Окружни затвор у Новом Саду обавестио је Национални механизам за превенцију тортуре да је, поступајући по упућеним препорукама, престао да користи просторије за извршење самице и смештај под појачани надзор за које је тим НПМ утврдио да су неадекватних димензија, а у плану је извођење радова ради њиховог проширења.

Након разматрања осталих навода из Извештаја НПМ, ОЗ Нови Сад је обавестио НПМ да се влага на зидовима спаваоница притвора редовно санира, да су требоване касете за одлагање личних ствари, као и да су предузете мере да се тастери за позивање страже поставе у све спаваонице. Такође, предузимају се мере у циљу набавке додатних справа за вежбање на отвореном, а у наредном периоду биће адаптирана купатила у пријемном и полуотвореном одељењу.

Тим НПМ посетио је Окружни затвор у Новом Саду у оквиру Дана Омбудсмана, који је обележен у овом граду 20. октобра 2017. године. О посети је састављен Извештај са препорукама.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у КПЗ Ниш су сви дотрајали и похабани душеци и постељина замењени новим, а ради заштите приватности током туширања у заједничком купатилу у притвору су постављени паравани. У циљу упошљавања притвореника, КПЗ Ниш је изменом Правилника о систематизацији радних места предвидео радна места и за притворенике, о чему је, као надлежан, обавештен Виши суд у Нишу, а у наредном периоду сви притвореници ће бити обавештени о могућности радног ангажовања.

Управа за извршење кривичних санкција предузела је одговарајуће мере како би се повећао број запослених у службама за третман и обезбеђење у КПЗ Нишу, као и ради набавке нових униформи за припаднике Службе за обезбеђење, које нису набављене седам година.

Поред наведеног, извршена је процена трошкова инсталирања видео надзора у просторијама које су намењене за лица која се задржавају до 48 сати, па ће Управа, у складу са финансијским могућностима, обезбедити потребна средства. Истовремено, Полицијска управа у Нишу је обавестила НПМ да ће грађанима којима је одређено задржавање и који се налазе у КПЗ Ниш бити омогућен боравак на свежем ваздуху и средства за одржавање личне хигијене, као и да је поднета иницијатива да се у наредном периоду, у складу са финансијским и техничким могућностима, просторије за задржавање у згради ПУ адаптирају и опреме у складу са важећим стандардима.

НПМ је у оквиру Дана Омбудсмана 16. и 17. октобра 2017. године посетио ПУ Ниш и КПЗ Ниш, о чему су сачињени извештаји са препорукама мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

Завод би требало више напора да уложи у информисање новопримљених лица о начину остваривања њихових права и њиховим обавезама, констатује се, између осталог, у Извештају Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) о посети Казнено-поправном заводу у Београду - Падинској Скели, током које је праћено поступање Завода по раније упућеним препорукама.

НПМ је констатовао да је Завод, поступајући по препорукама, у заједничким купатилима параванима одвојио простор за туширање, како би обезбедио приватност лица приликом туширања, као и да је поставио надстрешнице над шеталиштима, како би се лица која се изводе на шетњу заштитила од атмосферских падавина. Са друге стране, није поступљено по препорукама НПМ које се односе на унапређење поступања према трансродним особама.

НПМ је посетио КПЗ Београд – Падинска Скела 21. децембра 2017. године. Извештај о посети је достављен Заводу и Управи за извршење кривичних санкција.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедили су пружање психолошке подршке и помоћи мигрантима који су смештени у Прихватном центру у Врању, а за потребе миграната редовно се набавља неопходна одећа и обућа. У Центру су успостављене транспарентне процедуре притуживања, а обавештења о њима истакнута су на више језика. Како није могуће обезбедити континуирано присуство запослених Центра за социјални рада (ЦСР) Врање, у Прихватном центру су присутни социјални радници организација цивилног друштва који у случају потребе остварују директан контакт са надлежним ЦСР.

НПМ је 01. августа 2017. године посетио Прихватни центар у Врању, након чега је надлежним органима упутио препоруке за отклањање уочених недостатака и унапређење услова за боравак миграната.